Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Divadlo nás baví aj baví

Krátky opis
Séria divadelných workshopov a tvorivých dielní v rámci projektu Divadlo nás baví aj baví.
Fotogaléria
Názov podujatia
Mechúrik Koščúrik

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
29.06.2021

Popis projektu

 Predstaveujeme štvrtú sériu workshopov a tvorivých dielní pre deti základných škôl  v ktorých sa deti dozvedia, , čo všetko je potrebné a aj aké profesie sa zúčastňujú na tvorbe divadelného predstavenia. Hlavným prínosom nášho dlhodobého projektu je oboznámenie detí s vlastnými možnosťami. Herecké cvičenia im pomôžu otvoriť sa a spoznať samého seba a vlastné schopností a hravou formou sa naučia vedome ovládať svoje gestá, emócie a pomocou cvičení aj rečnícke schopnosti. Naučia základy herectva a verbálneho prejavu, ktoré budú môcť využiť v každodennom živote. Cieľom je ďalej rozvinúť záujem detí o divadlo a tiež sa zamerať výchovne, ako na budúcich divákov.  Výstupom projektu je  vždy uvedenie  divadelného tvaru a nebude tomu inak ani v tejto sérii a jeho názov je Mechúrik Koščúrik.

Názov prímateľa
DIVADLO POD BALKÓNOM

Celkový rozpočet:
1 582,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €