Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Letavy 2021

Krátky opis
36. ročník vzdelávacieho medziodborového podujatia. Podujatie je určené odbornému i laickému publiku z oblasti umenia a kultúry. Účastníci sa počas celého týždňa v dielňach umeleckého tábora pre dospelých vzdelávajú a vymieňajú si skúsenosti pod odbornou supervíziou domácich i zahraničných lektorov. Vytvorené umelecké diela sú prezentované v posledný večer podujatia a na jeseň na Vernisáži Letáv.
Fotogaléria
Názov podujatia
Letavy 2021

Miesto konania / kraj
Kokava nad Rimavicou / Poltár

Termín konania
01.08.2021 - 08.08.2021

Popis projektu

Cieľom projektu je podporiť odbornú reflexiu a kritiku vo viacerých oblastiach umenia a kultúry, divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry prostredníctvom medziodborovej vzdelávacej aktivity, ktorej výsledkom je rozsiahla umelecká tvorba. Projekt sa organizuje zároveň s účelom vytvoriť priestor pre medziodborové vzdelávanie a platformu pre výmenu dobrých skúseností v oblasti umenia a kultúry s lektormi a lektorkami zo Slovenska ako aj zo zahraničia.

Letavy majú dlhoročnú tradíciu a sú najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku, čo sa týka počtu účastníkov ako aj počtu dielní. V roku 2021 čaká na svojich umelcov 12 dielní s celkovou kapacitou viac ako 200 účastníkov.  Každý rok organizačný tím a odborní garanti podujatia prichádzajú s inovatívnymi prístupmi, novými dielňami, ktoré odpovedajú na súčasné trendy v oblasti umenia a kultúry, rovnako ako na záujem účastníkov a účastníčok. Zároveň však zohľadňujú tradíciu dielní, ktoré sú po desaťročia naplno obsadené (napr. maľba). 

Účastníci Letáv počas jedného týždňa tvoria v dielňach pod odbornou supervíziou lektorov a lektoriek umelecké diela, ktoré sú následne prezentované v posledný večer podujatia a na jeseň vždy toho istého roku na takzvanej vernisáži Letáv.


Letavy sú roky známe aj kvalitným sprievodným programom, ktorý je otvorený širokej verejnosti. Tento rok sa môžete tešiť na:

NEDEĽA  1.8.

20:00 – OTVORENIE

21:00 – Milo Kollár + CAPRE – koncert


PONDELOK  2.8.

20:00 – ZABIŤ FRANTIŠKA – koncert

21:00 – VEĽKÁ POTREBA – koncert


UTOROK 3.8.

20:00 – BALTAZARA „P“ – hudobno – pohybovo – herecký happening (PL, CZ, SK)

21:30 – Martin GEIŠBERG – koncert

22:30 – Dokument: 7829 km od WU-CHANU – Dokumentárny film P.Pavlíka a K.Smacznej o prvých 365 dňoch pandémie z pohľadu mesta Rimavská Sobota.


STREDA 4.8.

20:00 – VÝPREDAJ NÁPADOV – skoroshow všetkých pre všetkých

22:00 – KÁRA – OKEY show


ŠTVRTOK 5.8.

17:00 – Divadlo MORGONROCK – „O čertovi Kolofónovi“ – bábkové  divadlo pre deti

20:00 – Literarnyklub.sk – beseda Kali BAGALA + Laco KERATA

21:30 – Divadlo MORGONROCK  – „Tri kocky droždia“ – bábkové divadlo pre dospelých


PIATOK 6.8.

20:00 – NOČNÁ VERNISÁŽ – prezentácie výtvarných dielní

21:00 – Orchester Jeana Valjeana (OJV) – koncert


SOBOTA 7.8.

16:00 – 24:00 – Prezentácie dielní

24:00 – 04:00 – DÁKE_DISKO

Názov prímateľa
Letavy

Celkový rozpočet:
35 500,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €