Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Umenie reči medzi sofistikou a sokratikou

Krátky opis
Internetový časopis pre humanitné vedy OSTIUM uverejnil v čísle 2/2021 štúdiu s názvom „Päť poznámok o zrodení rečníctva z ducha reči“
Fotogaléria
Názov podujatia
Zverejnenie štúdie v novom čísle časopisu OSTIUM 2/2021

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
30.06.2021

Popis projektu

Článok s názvom „Päť poznámok o zrodení rečníctva z ducha reči“ načrtáva v piatich obrazoch, ako sa problematizuje reč (gr. logos) v priestore medzi gréckym archaickým a klasickým myslením. Pod vplyvom predsókratovských mysliteľov pristupujeme k reči primárne cez otázku, ako je možný pravdivý logos o veciach? Reč sa však problematizuje aj inými spôsobmi (napr. v epike, lyrike) a tie umožňujú rôzne prístupy k figúram myslenia ako „pravda“, „klam“, „nepravda“, „presvedčivosť“. Článok sa zameriava na to, ako narába s rečou rétorika 5. stor. pred Kr., respektíve aké vzťahy vytvára so staršími myšlienkovými tradíciami (epika, lyrika, tragédia), keď premýšľa o možnostiach reči. 

Text nájdete na tejto adrese: https://ostium.sk/language/sk/pat-poznamok-o-zrodeni-recnictva-z-ducha-reci/

class="MsoNormal">

Názov prímateľa
Vladislav Suvák

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
12 156,00 €