Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Krátky opis
Realizátorom dvoch edukačno-tvorivých dielní pod názvom Čaro hliny v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne bude Galantské osvetové stredisko. Tvorivé dielne priblížia verejnosti prácu s hlinou a zoznámenie sa s ňou ako zaujímavým kreatívnym materiálom. Prínosom dielní bude podpora tvorivej činnosti ľudí, zmysluplné trávenie voľného času, získavanie nových skúseností a informácii, uchovávanie a podpora kultúrneho dedičstva v oblasti tradičného remeselníctva – hrnčiarstva.
Fotogaléria
Názov podujatia
Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
15.07.2021 - 20.07.2021

Popis projektu
Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
1 900,00 €

Výška podpory:
1 800,00 €