Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Aktivity debris company v sezóne 2020/2021

Krátky opis
Dejiny vždy naberú nečakaný smer. Pred sedemdesiat tisíc rokmi bol Homo Sapiens obyčajný bezvýznamný tvor, ktorý sa niekde v odľahlom kúte Afriky staral o seba samého. V priebehu nasledujúcich tisícročí sa stal vládcom celej planéty a hrôzovládcom jej ekosystému. Máme moc, ale nevieme, ako s ňou narábať. Mierime k ekologickej katastrofe, alebo do technologického raja? Možné je všetko.
Fotogaléria
Názov podujatia
Debris Company / Eugen Gindl: WOW!

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
29.06.2021

Popis projektu
Je pred potopou?
Dejiny sveta a človeka sú dejinami otrasov.
Pády, pohromy nesmerujú ku koncu dejín, ale naopak k jeho pohybom a zmenám.
Loď pláva po rozbúrenom mori, potopí sa, ale znova sa vynorí. Situácia, v ktorej sa dnes nachádzame je podobná tej na počiatku dejín. To, čo sa nám zdalo najskôr ako cesta, sa teraz ukazuje ako scestie.
Podstata bytia sa čoraz viac a viac vzďaľuje od skutočného poznania.
Život sa popiera samým sebou. Konzumná spoločnosť, obdiv samého seba a svojej moci, súťaživosť a neustále premeny nazvané tekutosťou dospeli v 21. storočí do: WOW!
Predstavenie inšpirované poéziou Eugena Gindla získalo ocenenie GRAND PRIX Nová Dráma 2018

Réžia, koncept: Jozef Vlk
Choreografia: Stanislava Vlčeková
Text: Eugen Gindl
Preklad do AJ: Martin Solotruk
Video art: Alex Zelina
Scénografia: Ján Ptačin
Kostýmy: Katarína Holková
Hudba: Jozef Vlk
Dramaturgia: Dáša Čiripová
Účinkujú:
Daniel Raček, Stanislava Vlčeková, Andrea Luptáková
Whispering: Braňo Mosný
Technická spolupráca: Matej Černušák
Produkcia: Martina Širáňová

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy, Nadácia Tatra banka a BSK.
Názov prímateľa
debris company / umenie a ľudia

Celkový rozpočet:
27 205,00 €

Výška podpory:
24 605,00 €