Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Krátky opis
Kreatívny vzdelávací workshop s fyzikálnymi pokusmi a hravé astronomické dielne pre deti a mládež
Fotogaléria
Názov podujatia
Veda hrou - Kúzelná fyzika a Astronómia hravo

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
16.07.2021

Popis projektu

Súčasťou projektu Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III. je aj aktivita Veda hrou. V Krajskom osvetovom stredisku v Nitre prinesieme 16.7.2021 od 16.30 hod. deťom a mládeži nazretie do očarujúceho sveta fyziky a astronómie prostredníctvom názorných komentovaných experimentov a tvorivých dielní. Kúzelnú fyziku pre začiatočníkov od 16:30 bude viesť Michal Figura, ktorý každý pokus hravou formou ukáže a vysvetlí. Vstupné je 1 €.

Potom, od 17:30 do 19:30, nasledujú tvorivé dielne na viacerých stanovištiach, kde si deti a mládež precvičia kreativitu, vedomosti a zručnosti o vesmíre v nasledovných aktivitách: maľovanie planét na maliarskom stojane (porovnanie Zeme a Venuše), výroba rakety z recyklovaného papiera (obkresľovanie, strihanie, lepenie a ...let). zábavné testy o vesmíre (pre deti, ktoré už vedia čítať, písať), otázky a odpovede o astronómii, vesmíre, Slnečnej sústave (rôzne stolové astro-hry),  astronomické puzzle, pexeso, skladanie slnečnej sústavy; ľahké pokusy s váhami a objemami (rovnako veľké a nie rovnako váži...); magnetizmus – čo dokážu magnety? Vstup na Astronómiu hravo je voľnýNázov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
18 205,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €