Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
4. ročník tvorivej dielne, ktorej zámerom je naučiť deti a mládež tvorivo pracovať s novými filmárskymi technologickými postupmi. Účastníci kurzu budú lektorom vedení celým procesom tvorby animovanej sekvencie od písania scenára až po jeho verejnú prezentáciu. Po skončení kurzu dokážu zhotoviť svojpomocne vlastné dielo.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorím, kade chodím

Miesto konania / kraj
Dolná Strehová / Veľký Krtíš

Termín konania
09.07.2021 - 10.07.2021

Popis projektu

Plánovaný štvrtý ročník filmárskej tvorivej dielne pre mladých je zameraný na získanie nových zručností a skúseností pri tvorbe krátkeho hraného/animovaného klipu. Deti a mládež sa pod vedením lektora aktívne zapoja do procesu tvorby od kreslenia scenára až k jeho finalizácii. Tvorivá dielňa je určená pre mládež z detských domovov a marginalizovaných skupín, ako aj študentov a mladých záujemcov o filmovú tvorbu. Jej úlohou je zapojiť ich do tvorivej činnosti, podporiť záujem o film a zvládnutie filmárskych postupov. 

Výstupom z tvorivej dielne bude spoločná animovaná videosekvencia, ako aj krátke autorské snímky na zadanú tému. Tvorím, kade chodím - nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky a tradične vykazuje dobrú odozvu od účastníkov a záujem o realizované aktivity. Aktivita bude dvojdňová.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
17 750,00 €

Výška podpory:
16 000,00 €