Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Fabric Body Move

Krátky opis
Výskum má pracovať s konceptom obmedzenia a hranicami fyzikality tela tanečníka, ktoré odev/kostým spôsobí alebo naopak odstráni. Dôležitým elementom vo výskume je čas a paradox. Ich mapovanie a porovnanie rozličných pohľadov na možnosti pohybového vyjadrenia a paradoxne aj na ich zamedzenia a definovani hraníc a možnosti. Prínosom je konceptuálny pohľad na vzťah choreografie a kostýmu v tanečnom umeleckom diele.
Fotogaléria
Názov podujatia
prezentácia výskumu

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.12.2017 - 31.05.2018

Popis projektu

Na základe našej predchádzajúcej pedagogickej spolupráce s Andrejom Petrovičom chceme v rámci výskumu poskytnúť v Novom Priestore priestor Andrejovi Petrovičovi a Marošovi Baranovi na ich výskum zameraný na tanec/pohyb a prácu s kostýmom. Na základe spolupráce na autorskom predstavení Andreja Petroviča L/one of the seven (Andrej Petrovič/ME-SA 2016) s Marošom Baranom sme pri tvorbe kostýmu hľadali najlepší spôsob ako podporiť estetický výraz tela tanečnice a jej pohybu a zároveň zdôraznili celkovy koncept predstavenia. Naša spolupráca bola veľmi intenzívna a uvedomili sme si ako kostým môže dať ďalší rozmer predstaveniu a podporiť výtvarnú a koncepčnú stránku predstavenia. Z tohto vyplývali rôzne otázky ale aj inšpirácie, ktoré nás viedli k myšlienke skúmania priameho vplyvu kostýmu na pohybový materiál a naopak – na skúmanie vplyvu pohybového materialu na samotný kostým. Výskum má pracovať s konceptom obmedzenia a hranicami fyzikality tela tanečníka, ktoré odev/kostým spôsobí alebo naopak odstráni. Dôležitým elementom vo výskume je čas a paradox. Projekt vo videoinštalácii zmapuje transformáciu jednak samotného pohybového materialu (vytvoreným Andrejom Petrovičom) v čase a transformáciu samotného kostýmu (vytvoreným Marošom Baranom). Výskum bude mapovať polohy a možnosti, ktoré tanec/kostým umožňuje ale zároveň aj polohy, ktorým si obe prvky zabraňujú- prekážajú. Cieľom projektu je: 1/priniesť nový pohybový materiál a kreatívne myslenie pri práci s pohybom, ktorý bude ovplyvňovať kostým/látka/ 2/priniesť nové „poznatky“ pri tvorbe kostýmu pre tanečné predstavenie - ako môže byť látka formovaná počas pohybu tanečníka tak aby sa vytvoril fuknčný kostým, ako látka/kostým môže reagovať na pohyb, kedy bude látka formovaná v priamej akcii (krátkej choreografii) tanečníka s kostýmovým dizajnérom. Prínos projektu: 1/rozvoj vý́skumu ako formátu,v oblasti tanca na Slovensku 2/prínos nových tém 3/rozširovanie obzorov tanca pre tanečníkov,odbornú verejnosť, cez neformálnu prezentáciu aj osveta verejnosti 4/získavanie nových zručností a spôsobov práce Prínosom projektu je prehĺbenie spolupráci choreografa, kostýmového umelca a tanečných interpretov. Ich mapovanie a porovnanie rozličných pohľadov na možnosti pohybového vyjadrenia a paradoxne aj na ich zamedzenia a definovani hraníc a možnosti. Prínosom je konceptuálny pohľad na vzťah choreografie a kostýmu v tanečnom umeleckom diele. 

Názov prímateľa
En Vorentoe, o.z.

Celkový rozpočet:
4 750,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €