Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Aktivita zameraná na rozvíjanie novej formy trávenia voľného času s dôrazom na regionálnu kultúru Hontu.
Fotogaléria
Názov podujatia
RADOSTI V HÁJI

Miesto konania / kraj
Dolné Plachtince / Veľký Krtíš

Termín konania
03.07.2021

Popis projektu

Cieľom aktivity je oživiť, zvýrazniť a podporiť kultúrnu identitu obyvateľov Plachtiniec.

Hlavnou projektovou aktivitou bude prezentácia tradičnej kultúry Dolných, Stredných a Horných Plachtiniec v historickom meradle.  

Na štvrtom ročníku Radostí v Háji sa budú prezentovať jednotlivé zvyky a obyčaje (obyčaje pri práci a i.), príslovia, porekadlá, piesne, atď.

Súčasťou podujatia budú  tvorivé dielne zamerané na zručnosti z tradičnej kuchyne (ľaľušky, mrváň, materák), výrobu ľudového odevu a jeho príprava na použitie.


Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
17 750,00 €

Výška podpory:
16 000,00 €