Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

VENI30 (3)

Krátky opis
Prvý koncert projektu VENI30, ktorý vznikol pri príležitosti 30. výročia vzniku súboru VENI ensemble. 17. marec 2018, 21:00, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava
Fotogaléria
Názov podujatia
VENI ensemble na festivale Radio_Head Awards 2017

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
17.03.2018

Popis projektu

Prvý koncert projektu VENI30, ktorý vznikol pri príležitosti 30. výročia vzniku súboru VENI ensemble.


PROGRAM

  

1. Ladislav Kupkovič (1936-2016) - Osemhran samoty, nudy a strachu (1962) 3’ pre osem ľubovoľných nástrojov

2. Martin Burlas (1955) - Z môjho života (1992) 15’ pre klavír, vybrané nástroje a zvukový záznam

3. Daniel Matej (1963) - MORSeARIA (miserere) (2016) 10’ verzia pre soprán, zvukovú stopu a ansámbel

4. Karlheinz Stockhausen (1928-2007) - Aus den sieben Tagen, výber (1968) 25’ pre ľubovoľný počet hráčovÚČINKUJÚ

VENI ensemble

Ivica Gábrišová-Encingerová –  auta (1-4) Martina Lišková-Kamenská (4)

Ronald Šebesta – klarinet (1-3), basklarinet (4) Nikolaj Nikitin – tenor saxofón (4)

Robert Kolář – trúbka (1, 3-4)

Eva Šušková – spev (3)

Ivan Šiller – klavír (2-4)

Tibor Feledi, Erika Krkošková – syntetizátory (2-4) Fero Király – elektronika (2-3), ARP Odyssey (4) Milan Osadský – akordeón (1-4)

Juraj Beráts – elektrická gitara (3-4)

Michal Matejka – elektrická gitara (1-4)

Dalibor Kocián – vibrafón (1-4)

Lenka Novosedlíková – marimba (1, 3-4), veľký bubon (2) Andrej Gál – violončelo (4)

Juraj Beráts, Erika Krkošková – produkcia

Daniel Matej, umelecký vedúci – elektronika (2-4), dirigovanie (3), hlas, Elektrosluch (4)V programe sa stretávajú skladatelia „minulosti“ so skladateľmi „súčasnosti“. Rozdiel je len v tom, že tí vtedajší „mladí“ sú dnes vo veku vtedajších „starých“ a vtedajší „starí“ už nie sú medzi nami... Prvé dve skladby v programe pochádzajú priamo z repertoáru na uvedenom CD. Kupkovičov Osemhran samoty, nudy a strachu, zaznamenaný v podobe vizuálne pútavej „kruhovej“ partitúry, bol v dobe svojho vzniku unikátnym skĺbením ideí vychádzajúcich z webernovskej aplikácie princípov „dvanásťtónového totálu“ s ideami odvodenými z ligetiovského, či poľského „sonorizmu“. O tridsať rokov mladšie Burlasovo „smetanovské“ Z môjho života je zas prejavom kompozičného redukcionizmu, ktorého ideu do hudby vniesli americkí minimalisti, či predstavitelia britskej experimentálnej scény (a Burlas bol zas vo svojej dobe prvým, kto tieto idey realizoval v slovenskom prostredí), v jeho stvárnení však tento redukcionizmus – najmä vďaka špeci ckej (dnes by sme už povedali, že „burlasovskej“) poetike disponuje vysokým stupňom „slovenskej emocionality“ (ktorá tu vyviera z troch zdrojov smútku, melanchólie a absurdného humoru). Ďalšie dve skladby v programe sú v repertoári VENI ensemble zas pomerne nové. Matejova MORSeARIA (miserere) vznikla pôvodne ako objednávka Evy Šuškovej pre ženský hlas a zvukovú stopu, ktorá bola v roku 2016 upravená na verziu pre hlas, zvukovú stopu a (mohli by sme povedať, že) veľmi nenápadnú participáciu inštrumentálne otvoreného ansámblu, s okrajovými časťami koncipovanými na spôsob akéhosi „halucinogénneho techna“ a ústrednou časťou, v ktorej je sólový hlas traktovaný ako kvázi stredoveký hymnus. Skladba je venovaná pamiatke predčasne zosnulého skladateľovho blízkeho priateľa, novinára Juraja Kušnierika. Program koncertu uzatvára realizácia dnes už slávnej Stockhausenovej verbálnej partitúry Aus den sieben Tagen, skladby, ktorá nepochybne vznikla pod vplyvom umeleckého hnutia Fluxus a v Stockhausenovej tvorbe je úplne ojedinelým javom.


Daniel Matej

Názov prímateľa
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu - Slovenská sekcia

Celkový rozpočet:
20 190,00 €

Výška podpory:
17 000,00 €