Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KreaTiviTa 2021 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Krátky opis
Výstava výtvarných diel „Alojz Majerník a Rudolf Rypák – výber z tvorby“ je v poradí piatou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2021 vo výstavnom priestore Trnavského osvetového strediska. Obaja autori žijú a tvoria v Piešťanoch a sú členmi Umeleckej besedy Slovenska, najstaršieho výtvarného spolku na Slovensku.
Fotogaléria
Názov podujatia
KreaTiviTa 2021: „Alojz Majerník a Rudolf Rypák – výber z tvorby“

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
29.06.2021 - 31.08.2021

Popis projektu

Výstava výtvarných diel  „Alojz Majerník a Rudolf Rypák – výber z tvorby“  je v poradí piatou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2021 vo výstavnom priestore Trnavského osvetového strediska.

Alojz Majerník sa profesionálne orientoval ako propagačný výtvarník a osvetový pracovník. Bol iniciátorom založenia výtvarného klubu v Piešťanoch, ktorý vedie viac ako 50 rokov. V roku 1968 stál pri zrode súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Trnavská paleta. V 90tych rokoch 20.storočia sa sprofesionalizoval a stal sa členom umeleckého združenia Umelecká beseda Slovenska. Alojz Majerník vo svojej výtvarnej tvorbe rozvíja žáner krajiny a zátišia. Od temperamentného expresívneho realizmu postupne prechádza do kľudnejšieho minimalizmu. V jeho tvorbe prevláda technika oleja, akrylu a ich kombinácia.

Rudolf Rypák je vnímavým pozorovateľom prírody a krajiny. Jeho tvorba je od samých začiatkov zviazaná s témou rodnej hornatej krajiny a s realistickým zobrazením okolitého sveta. Nepridržiava sa však prísneho prepisu skutočnosti a tomu zodpovedá aj farebná škála umožňujúca rozlet jeho tvorivej fantázie vlastným prepisom krajinárskeho motívu tak, aby zachytil náladu krajiny a jej farebnú a kompozičnú atmosféru. Jeho kolorit aj stopa štetca či špachtle jasne napovedá o expresívnom poňatí realistickej maľby.

Obaja autori žijú a tvoria v Piešťanoch a sú členmi Umeleckej besedy Slovenska, najstaršieho výtvarného spolku na Slovensku.

Názov prímateľa
Trnavské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
7 600,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €