Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

CIKE na medzinárodnej scéne

Krátky opis
V Creative Industry Košice,n.o. pomáhame talentovaným ľuďom pôsobiacim v umení, kultúre a kreatívnych odvetviach. Naším cieľom je podporovať, vzdelávať, profesionalizovať a presadzovať záujmy kreatívnych sektorov. Chceme pokračovať v úspešnom vzdelávaní, rozvoji medzinárodnej spolupráce a zvyšovaní profilu kreatívneho priemyslu na Slovensku. Prostredníctvom týchto ciest tiež chceme zabezpečiť prezentáciu slovenského kultúrneho a kreatívneho priemyslu v rámci medzinárodných sietí a podujatí.
Fotogaléria
Názov podujatia
CIKE na medzinárodnej scéne

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
01.01.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

Na to, aby sa mohla rozrastať a prosperovať kultúrna a kreatívna scéna na Slovensku, je potrebné, aby sa pracovníci v týchto odvetviach dostali k odborným informáciám, inováciám a súčasným trendom vo svete. Projektom CIKE na medzinárodnej scéne chceme nadviazať na aktivity zamerané na rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce, odbornej reflexie a výskumu v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorým sa venujeme od roku 2011. Misiou našej organizácie je začleniť sa a pôsobiť dlhodobo v medzinárodných sieťach a prostredníctvom aktivít spojených s takýmto členstvom, umožniť spoluprácu aj ďalším subjektom v meste Košice a na Slovensku. CIKE je tiež iniciátorom a autorom úspešného projektu UNESCO v oblasti mediálneho umenia. Na základe vlastných skúseností vnímame ako hlavné prínosy projektu:

1. Prezentáciu slovenského kultúrneho a kreatívneho priemyslu v rámci medzinárodných sietí;

2. Vytváranie nových partnerstiev potrebných pre vznik medzinárodných spoluprác a sietí;

3. Nové príležitosti pre účasť na medzinárodných projektoch a ich realizácii;

4. Podpora slovenských kultúrnych subjektov a ich partnerstiev v európskom kontexte;

5. Budovanie medzinárodných kapacít a ich vzdelávanie.

 

Medzi aktivity projektu radíme:

 1. Pôsobenie CIKE vo funkčnom networku v sieti European Creative Buseness Network (ECBN) a aktívna spolupráca s jej členmi: Stretnutia siete ECBN na ECIS summite vo Viedni;

2. Účasť na medzinárodných podujatiach, pracovných stretnutiach a podpora medzinárodnej prezentácie organizácie so zameraním na mediálne umenie: festival a konferencia Ars Electronica v Linzi, íčasť na medzinárodnom festivale inovácií DLD Innovation festival v Tel Avive,

3. Mobility kultúrnych pracovníkov na seminároch, konferenciách, workshopoch a letných školách - budovanie partnerstva s organizáciou Porto Design Factory v Porte, networkingový rezidenčný pobyt vo Warehouse Coworking Factory v Marotte v Taliansku.

Názov prímateľa
Creative Industry Košice, n.o.

Celkový rozpočet:
9 190,00 €

Výška podpory:
7 500,00 €