Počet projektov: 4197

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Mesto Názov projektu Výzva Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Mesto Žarnovica Žarnovica Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu Mestskej knižnice v Žarnovici 8 / 2019 1 500,00 € 1 300,00 €
Obec Braväcovo Braväcovo Človek a kniha – verzus - telo a duša 8 / 2019 1 000,00 € 1 000,00 €
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove Prešov Nové knihy do knižnice 8 / 2019 20 000,00 € 18 000,00 €
Obec Liesek Liesek Knižnica ako studnica vedomostí. 8 / 2019 2 800,00 € 1 000,00 €
Obec Ľubotín Ľubotín S dobrou knihou rýchlo beží čas 8 / 2019 1 750,00 € 1 000,00 €
Mesto Nováky Nováky Akvizícia knižničného fondu 8 / 2019 2 500,00 € 2 000,00 €
Mesto Bytča Bytča Krásne knihy pre mestskú knižnicu (2019) 8 / 2019 6 000,00 € 6 000,00 €
Podtatranské múzeum v Poprade Poprad Nákup knižničného fondu do knižnice Podtatranského múzea v Poprade 8 / 2019 1 235,00 € 1 000,00 €
Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves Akvizícia špeciálnej knižnice Galérie umelcov Spiša v r. 2019 8 / 2019 1 564,00 € 1 000,00 €
Mestské centrum kultúry Malacky Malacky Prečo nečítať, keď je čo! 8 / 2019 6 000,00 € 1 500,00 €
Obec MACHULINCE Machulince Nákup knižničného fondu pre obecnú knižnicu Machulince 8 / 2019 2 850,00 € 1 000,00 €
Mestská knižnica Handlová Handlová Nové a dobré knihy do knižnice 8 / 2019 4 750,00 € 1 500,00 €
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Dolný Kubín Nákup knižničného fondu (2019) 8 / 2019 14 250,00 € 5 500,00 €
Obec Čirč Čirč Nákup kníh pre Obecnú knižnicu 8 / 2019 1 000,00 € 1 000,00 €
Obec Častá Častá Kniha najlepší priateľ 8 / 2019 1 900,00 € 1 000,00 €
Obec Tesárske Mlyňany Tesárske Mlyňany Nákup knižničného fondu 8 / 2019 1 250,00 € 1 000,00 €
Obec Spišský Hrušov Spišský Hrusov Vráťme deťom knihy do života 8 / 2019 4 750,00 € 1 000,00 €
Obec Zábiedovo Zábiedovo V knihách hľadáme múdrosť ľudstva 8 / 2019 2 500,00 € 1 000,00 €
Obec Matiašovce Matiašovce Nové knihy pre radosť i poučenie 8 / 2019 1 000,00 € 0,00 €
Obecná knižnica Dulovce Nové knihy - spokojní čitatelia 8 / 2019 6 500,00 € 0,00 €
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne Trenčín Obnova knižničného fondu 8 / 2019 14 250,00 € 1 500,00 €
Obec Richvald Richvald "Kto nemá rád knihy, nemá rád múdrosť" 8 / 2019 1 100,00 € 1 000,00 €
Obecná knižnica Nálepkovo Nálepkovo Obnova kníh v obecnej knižnici Nálepkovo 8 / 2019 1 026,00 € 1 000,00 €
Obec Breznička Breznička Nové knihy 8 / 2019 1 000,00 € 1 000,00 €
Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder Veľký Meder Nákup knižného fondu v Mestskej knižnici vo Veľkom Mede 8 / 2019 4 750,00 € 1 500,00 €
Obec Tovarníky Tovarníky Nové knihy - novi čitatelia 8 / 2019 2 500,00 € 1 000,00 €
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Hnúšťa Knižnica s novými knihami 8 / 2019 3 700,00 € 2 000,00 €
Obec Kravany Kravany Doplnenie knižničného fondu v obecnej knižnici v obci Kravany 8 / 2019 2 000,00 € 1 000,00 €
Obec Moravany nad Váhom Moravany nad Váhom Doplnenie knižničného fondu 2019 8 / 2019 4 997,00 € 1 000,00 €
Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou Zatraktívnenie knižničného fondu 2019 8 / 2019 2 850,00 € 1 500,00 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Bratislava Nákup knižničného fondu pre AK VŠVU 8 / 2019 4 750,00 € 1 500,00 €
Obecná knižnica v Sirku Sirk Akvizícia knižničného fondu 8 / 2019 1 900,00 € 1 000,00 €
Mesto Podolínec Podolínec Rozšírenie knižničného fondu v knižnici Podolínec 8 / 2019 2 700,00 € 0,00 €
Mesto Trstená Trstená Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice v Trstenej 8 / 2019 3 300,00 € 1 500,00 €
Obec Varín Varín Obmena zastaraného knižného fondu knižnice 8 / 2019 1 000,00 € 1 000,00 €
Obec Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička Akvizícia Obecnej knižnice v Turčianskej Štiavničke 8 / 2019 1 000,00 € 1 000,00 €
Obec Malý Čepčín Malý Čepčín Akvizícia obecnej knižnice 8 / 2019 1 900,00 € 1 000,00 €
Univerzita J. Selyeho Komárno Nákup kníh do knižničného fondu UK UJS 8 / 2019 6 000,00 € 1 500,00 €
Hradné múzeum vo Fiľakove Fiľakovo Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie krásnej literatúry pre deti a mládež 8 / 2019 3 800,00 € 3 000,00 €
Obec Svodín Svodín Knihy sú tréningom mysle 8 / 2019 1 500,00 € 1 000,00 €
Obec Halič Halič Komunitné, kultúrne a informačné centrum v knižnici 8 / 2019 1 200,00 € 1 000,00 €
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Trenčín Akvizícia knižničného fondu knižnice Galérie M. A. Bazovského 8 / 2019 1 900,00 € 1 000,00 €
Mesto Púchov Púchov Do slova a do písmena - doplnenie knižničného fondu 8 / 2019 4 750,00 € 2 000,00 €
Obec Pata Pata Nové knihy 8 / 2019 1 800,00 € 1 000,00 €
Knižnica Jána Kollára Kremnica Nové knihy pre všetkých 8 / 2019 8 000,00 € 2 000,00 €
Mesto Ilava Ilava Knižnica pre každého 8 / 2019 2 375,00 € 2 000,00 €
Obec Hronovce Hronovce Kniha – najlepší priateľ človeka 8 / 2019 1 500,00 € 1 000,00 €
Obec Lučivná Lučivná 8 / 2019 1 800,00 € 0,00 €
Obec Oravská Lesná Oravská Lesná Knižnica, ostrov múdrosti, relaxu a nápaditých kníh 8 / 2019 4 275,00 € 1 000,00 €
Obec Ňárad Ňárad Doplnenie knižničného fondu obecnej knižnice nákupom nových kníh 8 / 2019 3 990,00 € 1 000,00 €

Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie.

[Verzia pokynov: 2019-02-19 10:15:00]