Počet projektov: 4224

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Mesto Názov projektu Výzva Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Mestské kultúrne centrum - Knižnica Hlohovec Hlohovec Modernizácia oddelenia pre deti 8 / 2019 8 100,00 € 4 000,00 €
Technická univerzita v Košiciach Košice Tichá študovňa 8 / 2019 10 000,00 € 0,00 €
Obec Topoľčianky Topoľčianky Modernizácia knižnice - nákup technického vybavenia 8 / 2019 2 025,00 € 0,00 €
Obec Turová TUROVÁ Zakúpenie regálu na knihy do obecnej knižnice 8 / 2019 3 100,00 € 2 000,00 €
Obec Podhorie Podhorie Čitateľský kútik pre malých čitateľov a ich rodičov v knižnici v obci Podhorie . 8 / 2019 2 160,00 € 0,00 €
Obec Ľubica Ľubica Naša knižnica je naším rajom. 8 / 2019 3 628,00 € 2 500,00 €
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Komárno Aby nás všetci počuli 8 / 2019 2 016,00 € 0,00 €
Novohradská knižnica Lučenec „Modernizácia knižnice –zvýšenie komfortu používateľov knižnice“ 8 / 2019 8 813,00 € 0,00 €
Obec Obeckov Obeckov Vynovená kničnica v Obeckove 8 / 2019 3 928,00 € 0,00 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Bratislava Mediatéka Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska VŠMU v Bratislave (skvalitnenie interiérového a technologického vybavenia) 8 / 2019 10 000,00 € 9 000,00 €
Obec Dobrá Voda Dobrá Voda Modernizácia knižnice Dobrá Voda 8 / 2019 3 960,00 € 2 900,00 €
Obec Poniky Poniky Živá knižnica 8 / 2019 6 336,00 € 4 500,00 €
Obec Východná Východná Moderná knižnica vo Východnej 8 / 2019 8 500,00 € 4 000,00 €
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš Moderná knižnica motivuje II 8 / 2019 10 000,00 € 9 000,00 €
Obec Brutovce Brutovce Skvalitnenie interiérového vybavenia knižnice v Brutovciach 8 / 2019 8 900,00 € 0,00 €
Obec Prakovce Prakovce Moderná knižnica 8 / 2019 3 207,00 € 0,00 €
Knižnica pre mládež mesta Košice Košice Pohodlný LitPark 8 / 2019 3 780,00 € 2 000,00 €
Obec Farná Farná Skvalitnenie a modernizácia knižničnej infraštruktúry a interiérového vybavenia knižnice 8 / 2019 8 980,00 € 3 000,00 €
Obec Ostratice Ostratice Čítajme spolu! 8 / 2019 4 500,00 € 0,00 €
Obec Kalná Roztoka Kalná Roztoka Knižnica - miesto vzdelávania, relaxu a pohody 8 / 2019 4 650,00 € 0,00 €
Obec Vyšný Žipov Vyšný Žipov Obecná knižnica Pavla Hudáka vo Vyšnom Žipove - vybavenie knižnice 8 / 2019 9 000,00 € 0,00 €
Galantská knižnica Galanta Obnova interiérového vybavenia Čitárne - Študovne - Internetu 8 / 2019 4 950,00 € 3 000,00 €
Obec Hodruša-Hámre Hodruša-Hámre Obnovenie interiéru pred 120-tym výročím Obecnej knižnice Hodruša-Hámre 8 / 2019 10 000,00 € 0,00 €
Mesto Myjava Myjava Výmena interiérového vybavenia mestskej knižnice v Myjave IV. 8 / 2019 8 082,00 € 5 800,00 €
Mesto Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Skvalitnenie interiérového vybavenia mestskej knižnice 8 / 2019 5 000,00 € 3 000,00 €
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi Prievidza Technika ruka v ruke s knihami 8 / 2019 6 804,00 € 3 000,00 €
Mesto Liptovský Hrádok Liptovský Hrádok Knižnica - brána do útulného sveta 8 / 2019 4 330,00 € 3 500,00 €
Obec Krušetnica Krušetnica Obnova interiéru obecnej knižnice 8 / 2019 4 950,00 € 3 500,00 €
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne Šamorín Modernizácia priestorov knižnice 8 / 2019 6 280,00 € 0,00 €
Mesto Šahy Šahy Vôňa knihy 8 / 2019 7 670,00 € 4 500,00 €
Obec Matiaška Matiaška Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra 8 / 2019 10 000,00 € 5 000,00 €
Mesto Holíč Holíč Kvalitou a modernizáciou bližšie k čitateľovi 8 / 2019 8 230,00 € 2 500,00 €
Zemplínska knižnica v Trebišove Trebišov Deťom len to najlepšie 8 / 2019 8 500,00 € 2 500,00 €
Obec Veľké Leváre Veľké Leváre Modernejšia knižnica prístupnejšia pre všetkých 8 / 2019 9 000,00 € 0,00 €
Mesto Brezová pod Bradlom Brezová pod Bradlom Technická modernizácia knižnice 8 / 2019 4 140,00 € 0,00 €
Obec Ďanová Ďanová Zobuďme spiacu knižnicu 8 / 2019 5 347,00 € 0,00 €
Obec Michalová Michalová Renovácia priestorov Obecnej knižnice v Michalovej 8 / 2019 3 845,00 € 2 700,00 €
Obec Zvončín Zvončín Realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc 8 / 2019 4 000,00 € 0,00 €
Obec Habovka Habovka Vybavenie knižnice v Habovke 8 / 2019 8 930,00 € 2 000,00 €
Obec Nižná Voľa Lukavica "Moderná knižnica" 8 / 2019 3 375,00 € 2 500,00 €
Mestské kultúrne stredisko so sídlom v Senci Senec Myslíme na budúcnosť. 3. etapa zrekonštruovanej časti knižnice 8 / 2019 9 000,00 € 0,00 €
Obec Babiná Babiná Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra 8 / 2019 2 877,00 € 2 000,00 €
Mesto Nová Baňa Nová Baňa Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa 8 / 2019 4 500,00 € 4 000,00 €
Obec Chlebnice Chlebnice Modernizácia Obecnej knižnice Chlebnice 8 / 2019 4 520,00 € 0,00 €
Obec Braväcovo Braväcovo V knižnici ako doma - nové bývanie pre knihy 8 / 2019 6 750,00 € 5 500,00 €
Obec Krakovany Krakovany Modernizácia obecnej knižnice 8 / 2019 6 400,00 € 4 500,00 €
Obec Liesek Liesek Príjemné prostredie vytvára príjemné čítanie 8 / 2019 7 950,00 € 0,00 €
Obec Mýtna Mýtna K dobre fungujúcej obci patrí dobrá knižnica 8 / 2019 4 182,00 € 3 000,00 €
Mestské centrum kultúry Malacky Malacky Nákup nábytkového vybavenia – dôstojné miesto pre knihy III. 8 / 2019 5 275,00 € 4 500,00 €
Obec Klokočov Klokočov Inovácia v zabezpečení knižnično - informačných služieb 8 / 2019 2 000,00 € 0,00 €

Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie.

[Verzia pokynov: 2019-02-19 10:15:00]