Počet projektov: 4197

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Mesto Názov projektu Výzva Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Považské múzeum v Žiline Žilina Z pozostalosti železničiara 8 / 2019 1 175,00 € 1 100,00 €
Kysucké múzeum v Čadci Čadca Akvizícia súboru hasičských predmetov do zbierkového fondu história Kysuckého múzea v Čadci 8 / 2019 11 694,00 € 11 600,00 €
Západoslovenské múzeum v Trnave Trnava Akvizícia zbierkových predmetov – kolekcie siedmich starých a vzácnych tlačí 8 / 2019 8 645,00 € 8 600,00 €
Horehronské múzeum v Brezne Brezno Nákup liatych zvoncov zo súkromnej zbierky Mikuláša Gigaca 8 / 2019 13 895,00 € 10 000,00 €
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Spišská Nová Ves Akvizícia súboru nábytku od spišskonovoveského nabytkára Eleméra Hornicska 8 / 2019 9 272,00 € 9 000,00 €
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Prievidza Akvizícia regionalík 8 / 2019 2 660,00 € 2 600,00 €
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove Trebišov Empír v trebišovskom kaštieli 8 / 2019 9 650,00 € 0,00 €
Zemplínske múzeum v Michalovciach Michalovce Pastierske kožené výrobky - akvizícia 8 / 2019 1 015,00 € 0,00 €
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote Rimavská Sobota Akvizícia diel výtvarníkov Nadi Rappensbergerovej a Štefana Bazovského 8 / 2019 11 633,00 € 0,00 €
Novohradské múzeum a galéria Lučenci Lučenec Tradičný ľudový odev obce Horné Strháre 8 / 2019 2 042,00 € 2 000,00 €
Novohradské múzeum a galéria Lučenci Lučenec Akvizícia prototypov a vzoriek skla zo zaniknutých novohradských sklární 8 / 2019 5 700,00 € 5 700,00 €
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Dolný Kubín Brodňanský 8 / 2019 7 000,00 € 7 000,00 €
Kysucké múzeum v Čadci Čadca Akvizícia judaík 8 / 2019 5 685,00 € 5 685,00 €
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici Banská Bystrica Akvizícia diela – obrazu od Andreja Stollmanna z roku 1932 8 / 2019 1 000,00 € 1 000,00 €
Mesto Krupina Krupina Akvizícia predmetov výnimočnej kultúrnej hodnoty 8 / 2019 4 800,00 € 4 800,00 €
Krajské múzeum v Prešove Prešov Klasicizmus v kaštieli 8 / 2019 14 250,00 € 0,00 €
Krajské múzeum v Prešove Prešov Od baroka po biedermeier 8 / 2019 13 680,00 € 0,00 €
Považské múzeum v Žiline Žilina Akvizícia historických drotárskych artefaktov 8 / 2019 1 260,00 € 1 260,00 €
Kysucké múzeum v Čadci Čadca Akvizícia hračiek 8 / 2019 2 785,00 € 2 500,00 €
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch Piešťany Akvizícia modelov kúpeľných objektov 8 / 2019 2 300,00 € 0,00 €
Rozpočtová organizácia LUKUS Lučenec Akvizícia - AUTOPORTRÉT 8 / 2019 1 140,00 € 1 140,00 €
Vihorlatské múzeum v Humennom Humenné Nákup zbierkových predmetov pre umelecko-historickú expozíciu 8 / 2019 6 980,00 € 6 000,00 €
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Prievidza Akvizícia zbierky úžitkového umenia 2 8 / 2019 9 500,00 € 9 500,00 €
Rozpočtová organizácia LUKUS Lučenec Akvizícia - listina hrnčiarov Lučenca z r. 1643 8 / 2019 2 812,00 € 2 800,00 €
Rozpočtová organizácia LUKUS Lučenec Akvizícia - Litografické dosky 8 / 2019 1 045,00 € 0,00 €
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica Knižnica ako lusk – II. 8 / 2019 9 000,00 € 7 000,00 €
Obec Bohunice Bohunice Vizuálna obnova starej knižnice 8 / 2019 5 920,00 € 2 500,00 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Košice Knižnica 21. storočia 8 / 2019 8 100,00 € 0,00 €
Obec Rabča Rabča Nové kreslá a stolíky do knižnice, počítačová zostava pre čitateľov. 8 / 2019 2 400,00 € 2 000,00 €
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Michalovce K modernejšej knižnici III. 8 / 2019 10 000,00 € 9 000,00 €
Obec Poruba Poruba Obnova obecnej knižnice v Porube 8 / 2019 8 568,00 € 0,00 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice - mestská časť Staré Mesto Modernizácia mobiliáru knižnice 8 / 2019 9 990,00 € 7 000,00 €
Mesto Hriňová Hriňová ,,Moderná knižnica-kamarát počítač" 8 / 2019 4 500,00 € 0,00 €
Mesto Gelnica Gelnica Elektronizácia a modernizácia Mestskej knižnice 8 / 2019 3 709,00 € 0,00 €
Obec Palárikovo Palárikovo Renovácia interiéru knižnice 8 / 2019 9 610,00 € 7 000,00 €
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok Budúcnosť knižníc spočíva v tom, že sa musia stať miestom, ktoré bude ľudí lákať 8 / 2019 9 000,00 € 6 000,00 €
Obec Spišské Bystré Spišské Bystré Knižnica v novom šate 8 / 2019 6 045,00 € 4 000,00 €
Mesto Spišská Stará Ves Spišská Stará Ves Relaxujem v knižnici 8 / 2019 10 000,00 € 0,00 €
obec Dlhé Klčovo Dlhé KLčovo Modernizácia priestorov obecnej knižnice - skvalitnenie podmienok pre čitateľov 8 / 2019 3 150,00 € 2 800,00 €
Mestské kultúrne centrum - Knižnica Hlohovec Hlohovec Modernizácia oddelenia pre deti 8 / 2019 8 100,00 € 4 000,00 €
Technická univerzita v Košiciach Košice Tichá študovňa 8 / 2019 10 000,00 € 0,00 €
Obec Topoľčianky Topoľčianky Modernizácia knižnice - nákup technického vybavenia 8 / 2019 2 025,00 € 0,00 €
Obec Turová TUROVÁ Zakúpenie regálu na knihy do obecnej knižnice 8 / 2019 3 100,00 € 2 000,00 €
Obec Podhorie Podhorie Čitateľský kútik pre malých čitateľov a ich rodičov v knižnici v obci Podhorie . 8 / 2019 2 160,00 € 0,00 €
Obec Ľubica Ľubica Naša knižnica je naším rajom. 8 / 2019 3 628,00 € 2 500,00 €
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Komárno Aby nás všetci počuli 8 / 2019 2 016,00 € 0,00 €
Novohradská knižnica Lučenec „Modernizácia knižnice –zvýšenie komfortu používateľov knižnice“ 8 / 2019 8 813,00 € 0,00 €
Obec Obeckov Obeckov Vynovená kničnica v Obeckove 8 / 2019 3 928,00 € 0,00 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Bratislava Mediatéka Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska VŠMU v Bratislave (skvalitnenie interiérového a technologického vybavenia) 8 / 2019 10 000,00 € 9 000,00 €
Obec Dobrá Voda Dobrá Voda Modernizácia knižnice Dobrá Voda 8 / 2019 3 960,00 € 2 900,00 €

Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie.

[Verzia pokynov: 2019-02-19 10:15:00]