Počet projektov: 4197

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Mesto Názov projektu Výzva Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Mesto Nemšová Nemšová Kniha je cesta za poznaním 8 / 2019 2 800,00 € 1 500,00 €
Podduklianska knižnica vo Svidníku Svidník Knihy – základný zdroj informácií 8 / 2019 9 975,00 € 9 000,00 €
Obec Jelenec Jelenec Nákup knižničného fondu 8 / 2019 2 000,00 € 0,00 €
Mesto Vysoké Tatry Vysoké Tatry Akvizícia knižničného fondu tatranskej knižnice 8 / 2019 1 500,00 € 0,00 €
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave Rožňava Neobyčajná cesta písmen 8 / 2019 8 700,00 € 5 500,00 €
Obec Ľubica Ľubica Dovtedy sa chodí s knihou do knižnice , kým sa nezoderie. 8 / 2019 2 850,00 € 1 000,00 €
Obec Bátovce Bátovce Číta celá dedina – zatraktívnenie Obecnej knižnice Bátovce 8 / 2019 2 800,00 € 1 000,00 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčín Akvizícia Univerzitnej knižnice TnUAD reaguje na inovácie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 8 / 2019 4 275,00 € 1 500,00 €
Mestská umelecká agentúra Partizánske Partizánske Nákup náučnej literatúry do oddelenia pre dospelých čitateľov 8 / 2019 2 660,00 € 1 500,00 €
Mestská knižnica mesta Piešťany Piešťany Knihou k vzdelaniu 8 / 2019 16 822,00 € 10 000,00 €
Obec Jarok Jarok Akvizícia knižníc 8 / 2019 1 000,00 € 1 000,00 €
Obec Poloma Poloma Kniha je dar 8 / 2019 4 000,00 € 1 000,00 €
Obec Víťaz Víťaz Akvizícia knižníc 8 / 2019 3 000,00 € 1 500,00 €
Obec Štrba Štrba Poznanie cez knihu 8 / 2019 2 850,00 € 1 000,00 €
Tribečská knižnica v Topoľčanoch Topoľčany Revitalizácia knižného fondu 8 / 2019 10 000,00 € 10 000,00 €
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove Sabinov Kniha do každej ruky 8 / 2019 3 250,00 € 3 000,00 €
Mesto Svit Svit knihy pre všetkých 8 / 2019 2 500,00 € 1 500,00 €
mesto Giraltovce Giraltovce Dopnenie knižného fondu v knižnici mesta Giraltovce 8 / 2019 1 500,00 € 1 500,00 €
Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali Šaľa Naplňme police novými knihami! 8 / 2019 19 000,00 € 1 500,00 €
Obec Prašice Prašice Obecná knižnica v Prašiciach napreduje aj v roku 2019 8 / 2019 1 000,00 € 1 000,00 €
Obec Michalová Michalová Rozšírenie knižničného fondu 8 / 2019 3 000,00 € 1 000,00 €
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Liptovský Mikuláš Poklady našej knižnice 8 / 2019 15 000,00 € 14 000,00 €
Mestské kultúrne stredisko Sliač Sliač Nové knihy - pozvánka do knižnice 8 / 2019 3 200,00 € 1 500,00 €
Obec Žemberovce Žemberovce Vzdelávame sa v obci - obohatením knižného fondu 8 / 2019 2 800,00 € 1 000,00 €
Obec Malá Ida Malá Ida Akvizícia knižnice v obci Malá Ida 8 / 2019 2 850,00 € 1 000,00 €
Obec Madunice Madunice Knihy na dosah 8 / 2019 1 470,00 € 1 000,00 €
Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota Akvizícia knižničného fondu 2019 8 / 2019 11 400,00 € 11 000,00 €
Obec Gbelce Gbelce akvizícia knižného fondu 8 / 2019 1 000,00 € 1 000,00 €
Knižnica pre mládež mesta Košice Košice Nové a dobré knihy 8 / 2019 20 000,00 € 14 000,00 €
Obec Gemerská Poloma Gemerská Poloma Knižničné dvere dokorán s novými knihami pre všetkých 8 / 2019 1 500,00 € 1 000,00 €
Obec Klokočov Klokočov Kniha - priateľ všetkých vekových kategórií 8 / 2019 1 000,00 € 1 000,00 €
Mesto Krompachy Krompachy Čítanie sú otvorené dvere do kúzelného sveta 8 / 2019 3 500,00 € 2 000,00 €
Obec Vinodol Vinodol Knihy pre každého 8 / 2019 1 000,00 € 1 000,00 €
Mestská knižnica v Štúrove Štúrovo Podporme čítanie s novými knihami 8 / 2019 3 000,00 € 2 000,00 €
Obec Spišský Štiavnik Spišský Štiavnik Nové knihy do knižnice 8 / 2019 1 000,00 € 1 000,00 €
Mesto Myjava Myjava Nákup knižničného fondu 8 / 2019 1 900,00 € 1 500,00 €
Obec Vyšný Žipov Vyšný Žipov Akvizícia knižničného fondu Obecnej knižnice vo Vyšnom Žipove 8 / 2019 19 000,00 € 0,00 €
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vranov nad Topľou Za poznatkami i zážitkami s novou knihou 8 / 2019 19 000,00 € 14 000,00 €
Obec Bohdanovce nad Trnavou Bohdanovce nad Trnavou Nákup knižničného fondu 8 / 2019 1 000,00 € 1 000,00 €
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nitra Nákup odbornej literatúry pre Univerzitnú knižnicu UKF v Nitre 8 / 2019 14 250,00 € 1 500,00 €
Zemplínska knižnica v Trebišove Trebišov Kniha je najkrajší dar, pretože vždy ostane s tebou 8 / 2019 12 000,00 € 5 000,00 €
Obec Lietava Lietava Doplnenie a obnova knižničného fondu Obecnej knižnice v Lietave 8 / 2019 1 800,00 € 1 000,00 €
Obec Horný Vadičov Horný Vadičov Knihy - otvorený svet poznania 8 / 2019 1 000,00 € 1 000,00 €
Mesto Leopoldov Leopoldov Kniha- priateľ, ktorý ťa nikdy nezradí 8 / 2019 3 000,00 € 1 500,00 €
Obec Strečno Strečno Doplnenie knižničného fondu v obecnej knižnici. 8 / 2019 3 000,00 € 1 000,00 €
Obec Panické Dravce Panické Dravce Doplnenie knižničného fondu Obecnej knižnici Panické Dravce 8 / 2019 1 520,00 € 1 000,00 €
Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa Keď s knihou je tak dobre... aj v roku 2019 8 / 2019 10 000,00 € 4 000,00 €
Obec Skýcov Skýcov Akvizícia knižného fondu 8 / 2019 2 850,00 € 1 000,00 €
Záhorská knižnica Senica Nákup knižničného fondu 8 / 2019 9 500,00 € 1 500,00 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice - mestská časť Staré Mesto Nákup literatúry do fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach – skvalitňovanie študijného, pedagogického a výskumného procesu na univerzite 8 / 2019 15 000,00 € 2 000,00 €

Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie.

[Verzia pokynov: 2019-02-19 10:15:00]