Počet projektov: 4197

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Mesto Názov projektu Výzva Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce Kvalitný knižný fond = spokojný čitateľ 8 / 2019 6 000,00 € 2 000,00 €
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Košice Študuj s knihou 8 / 2019 5 700,00 € 1 500,00 €
Novohradská knižnica Lučenec Kniha - zrkadlo duše 8 / 2019 10 450,00 € 8 000,00 €
Dom kultúry v Námestove Námestovo Cesta ku knihám – obohatenie knižného fondu pre čitateľov Hornej Oravy 8 / 2019 6 650,00 € 1 500,00 €
Obec Gbeľany Gbeľany Rozšírenie knižničného fondu pre čitateľov gbeľanskej knižnice o detskú, odbornú a cudzojazyčnú literatúru 8 / 2019 1 140,00 € 1 000,00 €
Mestské kultúrne centrum Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Dobré knihy 8 / 2019 4 000,00 € 2 000,00 €
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Könyvtár Ěrsekújvár Nové Zámky Nové knihy pre všetkých 8 / 2019 9 500,00 € 1 500,00 €
Mesto Hriňová Hriňová Za novými knihami do knižnice 8 / 2019 3 750,00 € 1 500,00 €
Mesto Šahy Šahy Nápuk knižného fondu 8 / 2019 5 000,00 € 2 000,00 €
Obec Hranovnica Hranovnica Doplnenie knižného fondu o nové a stratené knihy 8 / 2019 1 900,00 € 1 000,00 €
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave Trnava Knihy pre vzdelanie aj oddych 8 / 2019 19 500,00 € 18 000,00 €
Mesto Holíč Holíč Čítanie nám pomáha 8 / 2019 2 850,00 € 1 500,00 €
Obec Kotešová Kotešová Čas s dobrou knihou. 8 / 2019 2 000,00 € 1 000,00 €
Malokarpatská knižnica v Pezinku Pezinok Čítanie je "in" 8 / 2019 20 000,00 € 18 000,00 €
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Bratislava Nákup knižného fondu pre Miestnu knižnicu Dúbravka 8 / 2019 5 500,00 € 1 500,00 €
Obec Lendak Lendak Nákup kníh 8 / 2019 3 000,00 € 1 000,00 €
Obec Palárikovo Palárikovo Akvizícia knižnice 8 / 2019 2 000,00 € 1 000,00 €
Miestne kultúrne stredisko Terchová Terchová Doplnenie a obnova knižničného fondu Obecnej knižnice v Terchovej 8 / 2019 2 300,00 € 1 000,00 €
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu v Mestskej knižnici v Kežmarku 8 / 2019 3 800,00 € 1 500,00 €
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi Prievidza Akvizícia knižničného fondu 8 / 2019 9 500,00 € 1 500,00 €
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre Nitra S novou akvizíciou k novým informáciám 8 / 2019 20 000,00 € 18 000,00 €
Galantská knižnica Galanta Doplnenie knižničného fondu 8 / 2019 9 500,00 € 9 000,00 €
Obec Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou Akvizícia knižníc 2019 8 / 2019 1 700,00 € 1 000,00 €
Obec Solčany Solčany Nákup knižničného fondu 8 / 2019 2 375,00 € 1 000,00 €
Mesto Želiezovce Želiezovce Knižky z čarovného mešca 8 / 2019 2 800,00 € 2 500,00 €
Obec Závada Závada Akvizícia knižného fondu v knižnici Závada 8 / 2019 1 520,00 € 1 000,00 €
Obec Nižná Nižná Obecná knižnica III. 8 / 2019 2 000,00 € 1 000,00 €
Technická univerzita v Košiciach Košice Knižničný fond 2019 8 / 2019 15 000,00 € 10 000,00 €
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Michalovce Nové knihy pre všetkých 8 / 2019 20 000,00 € 12 000,00 €
Mesto Trenčianske Teplice Trenčianske Teplice Tajomstvá ukryté v knihách 8 / 2019 3 325,00 € 2 000,00 €
Obec Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou Doplňovanie knižničného fondu v obecnej knižnici v Suchej nad Parnou 8 / 2019 5 500,00 € 1 000,00 €
Obec Mužla Mužla Radosť z nových kníh 8 / 2019 2 200,00 € 1 000,00 €
Obec Maňa Maňa Akvizícia kníh pre Knižnicu Vševlada Jozefa Gajdoša v Mani 8 / 2019 2 300,00 € 1 000,00 €
Katolícka univerzita v Ružomberku Ružomberok Rozšírenie portfólia informačných zdrojov nákupom odbornej literatúry 8 / 2019 5 700,00 € 1 500,00 €
Obec Podhorie Podhorie Akvizícia kníh v obecnej knižnici Jozefa Horáka v Podhorí 8 / 2019 2 000,00 € 1 000,00 €
Mesto Spišská Belá Spišská Belá Akvizícia Mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2019 8 / 2019 2 850,00 € 1 500,00 €
Považská knižnica v Považskej Bystrici Považská Bystrica Akvizícia knižničného fondu 2019 8 / 2019 14 250,00 € 5 500,00 €
obec Dlhé Klčovo Dlhé KLčovo Nové knihy do obecnej knižnice 8 / 2019 3 325,00 € 1 000,00 €
Obec Topoľčianky Topoľčianky Akvizícia knižničného fondu Obecnej knižnice Topoľčianky 8 / 2019 2 850,00 € 1 000,00 €
Obec Dobrá Niva Dobrá Niva Knihy ako perspektíva času 8 / 2019 1 425,00 € 1 000,00 €
Mesto Tvrdošín Tvrdošín Akvizícia knižničného fondu – skvalitnenie služieb 8 / 2019 1 900,00 € 1 500,00 €
Mestské kultúrne stredisko so sídlom v Senci Senec "Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy" J. A. Komenský. Nové knihy do nového oddelenia.Akvizícia knižničného fondu v Senci 8 / 2019 12 600,00 € 2 000,00 €
Mesto Liptovský Hrádok Liptovský Hrádok Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha 8 / 2019 5 260,00 € 5 000,00 €
Obec Benkovce Benkovce Rozšírme si obzory 8 / 2019 2 000,00 € 1 000,00 €
Mesto Vráble Vráble Nové knihy pre čitateľov 8 / 2019 3 600,00 € 2 000,00 €
STAROMESTSKÁ KNIŽNICA Bratislava Spájame vás so svetom informácií 8 / 2019 10 000,00 € 9 000,00 €
Obec Stuľany Stuľany Nákup knižničného fondu 8 / 2019 1 200,00 € 1 000,00 €
TEKOVSKÁ KNIŽNICA V LEVICIACH Levice Doplnenie knižničného fondu 8 / 2019 15 000,00 € 14 000,00 €
Obec Nová Dedina Nová Dedina akvizícia knižničného fondu 8 / 2019 1 890,00 € 1 000,00 €
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš Kniha ako zdroj poznania 8 / 2019 7 200,00 € 7 000,00 €

Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie.

[Verzia pokynov: 2019-02-19 10:15:00]