Počet projektov: 2909

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Mesto Názov projektu Výzva Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Hvezdáreň v Michalovciach Michalovce Astronómia je moja záľuba 2 / 2020 3 153,00 € 1 000,00 €
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Spišská Nová Ves Vzdelávacie aktivity SOS 2 / 2020 15 880,00 € 9 000,00 €
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Považská Bystrica KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI 2 / 2020 12 000,00 € 8 000,00 €
Mesto Banská Štiavnica Banská Štiavnica Bod K. - miesto pre kultúru sídlisku Drieňová 2 / 2020 6 500,00 € 2 000,00 €
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH Levice VZDELÁVAME UMENÍM 2 / 2020 55 190,00 € 19 800,00 €
Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom Poklady na Hrone 2 / 2020 21 163,00 € 10 000,00 €
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove Bardejov „Oživovanie ľudových tradícií“ 2 / 2020 1 750,00 € 1 000,00 €
Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante Galanta Malebnosť paličkovanej čipky - kultúrne dedičstvo našich predkov 2 / 2020 1 500,00 € 1 000,00 €
OZ VIOLA Košice Kreatívne dediny 2020 2 / 2020 4 505,00 € 1 000,00 €
Novohradské osvetové stredisko Lučenec Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2 / 2020 31 280,00 € 18 000,00 €
Trnavské osvetové stredisko Trnava Malí remeselníci - X. ročník detských tvorivých dielní zameraných na tradičné ľudové remeslá 2 / 2020 1 600,00 € 1 000,00 €
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou Vranov nad Topľou Z lásky k tradíciám 2 / 2020 6 400,00 € 3 000,00 €
Zlata priadka, n.o. Trnava Trnavské remeslá 2020 2 / 2020 18 000,00 € 4 000,00 €
Občianske združenie NoMaHo - Novohradsko-Malohontskí Horlivci Poltár Kolešňa na vŕšku 2 / 2020 3 130,00 € 0,00 €
Mesto Šahy Šahy Kultúrne stretnutie seniorov - Spájanie generácií v duchu medzigeneračnej solidarity 2 / 2020 3 080,00 € 0,00 €
Združenie šíriace kresťanskú kultúru Vranov nad Topľou Medzinárodný seminár " Spievaná staroslovienčina v chrámoch strednej Európy" 2 / 2020 2 000,00 € 1 000,00 €
Vihorlatské múzeum v Humennom Humenné Tvorivé a vzdelávacie podujatia 2 / 2020 9 710,00 € 6 000,00 €
Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote Rimavská Sobota Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity 2 / 2020 19 680,00 € 12 000,00 €
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o. Myjava Fašiangy, Turíce Veľká noc ide 2 / 2020 2 777,00 € 1 300,00 €
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši Liptovský Mikuláš Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku 2 / 2020 27 965,00 € 19 000,00 €
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi Prievidza Leto pre deti 2020 2 / 2020 11 500,00 € 0,00 €
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Čadca Naše Kysuce 2 / 2020 13 760,00 € 7 000,00 €
PRO CULTURE PARKAN, n.o. Štúrovo Kultúrno-vzdelávacie aktivity a tvorivá dielňa pre deti a mládež pri meste Štúrovo 2 / 2020 9 500,00 € 0,00 €
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín Dolný Kubín tradičný KUMŠT - netradičný ŠPERK 2 / 2020 6 200,00 € 1 200,00 €
KOŠIAR o. z. Topoľa Košiar tradičných remesiel a folklóru 2 / 2020 7 580,00 € 1 000,00 €
Záhorské osvetové stredisko v Senici Senica Záhorské osvetové stredisko v Senici - vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v roku 2020 2 / 2020 10 900,00 € 6 000,00 €
Združenie SOS Banská Bystrica Vzdelávacie aktivity Združenia SOS v oblasti amatérskeho umenia, tradičnej kultúry a remesiel 2 / 2020 16 460,00 € 0,00 €
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach Michalovce UMENIE, TRADÍCIE, INŠPIRÁCIE - tvorivé dielne 2 / 2020 12 000,00 € 5 000,00 €
Krajské osvetové stredisko v Nitre Nitra Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II. 2 / 2020 19 707,00 € 14 000,00 €
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Prievidza Podajme tradíciu nasledovníkom 3 2 / 2020 13 840,00 € 5 000,00 €
OBEC TARNOV Tarnov Tvorivé dotyky 2 / 2020 1 000,00 € 0,00 €
Mestské kultúrne stredisko Komárno Aktivity súborov mestského kultúrneho strediska v Komárne 2 / 2020 19 000,00 € 0,00 €
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Svidník Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii 2 / 2020 17 000,00 € 8 000,00 €
Galantské osvetové stredisko Galanta Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne 2 / 2020 7 150,00 € 4 000,00 €
Iniciatíva za živé mesto Banská Štiavnica Kumšt remesla 2020 2 / 2020 5 750,00 € 2 500,00 €
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Dunajská Streda Kreatívne na osvete 2 / 2020 9 885,00 € 6 000,00 €
Kultúrne zariadenia Petržalky Bratislava Rozprávková jeseň 2 / 2020 3 000,00 € 0,00 €
Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Záluží Veľké Zálužie Zagajduj gajdoško 2 / 2020 7 360,00 € 1 000,00 €
Košické folklórne štúdio Košice Na ľudovú nôtu 2 / 2020 5 240,00 € 1 000,00 €
Dom kultúry v Čadci Čadca Cesty tvorivosti 2 / 2020 4 930,00 € 0,00 €
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V KOMÁRNE Komárno KREATIV 2020 – KultúraRealizáciaElánAktivitaTradíciaInšpiráciaVzdelávanie 2 / 2020 43 380,00 € 6 000,00 €
Obec Maňa Maňa Detské divadlo v obci Maňa 2 / 2020 5 700,00 € 0,00 €
Mestské kultúrne stredisko Revúca Fantasy leto s Kukučínom 2 / 2020 30 200,00 € 0,00 €
Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou Tradičné pečenie moldavského chleba 2020 2 / 2020 1 000,00 € 0,00 €
Husľový kľúč Stará Lesná Hommage á František Slavkovský 2 / 2020 9 405,00 € 0,00 €
K-2000 Prievidza HORNONITRIANSKE INŠPIRÁCIE 2 / 2020 4 590,00 € 1 500,00 €
RODON Klenovec (za rozvoj obecného diania ochotných nadšencov) Klenovec Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel 2 / 2020 32 740,00 € 18 000,00 €
Tradana Lužianky Etnologické dni 2020 2 / 2020 7 549,00 € 6 000,00 €
Spolok hudobného folklóru Bratislava Seminár o ľudovej piesni 2020 2 / 2020 6 200,00 € 1 000,00 €
Gemerské osvetové stredisko Rožňava Dedičstvo inšpiruje 2 / 2020 20 200,00 € 13 000,00 €

Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk

[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]