Počet projektov: 1503

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Mesto Názov projektu Stav Výzva Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Thalia Teatro Budča Áno a... improvizácia! Nepodporená 4 / 2020 5 170,00 € 0,00 €
Dram art štúdio Bratislava Štúdio Simplex Nepodporená 4 / 2020 8 392,00 € 0,00 €
Divadlo Kaplnka Bratislava Hello, my name is Shakespeare! Nepodporená 4 / 2020 8 450,00 € 0,00 €
Môj tanec Bratislava Danza Mea 2020 Nepodporená 4 / 2020 19 100,00 € 0,00 €
Podtatranské múzeum v Poprade Poprad Audio sprievodca novej stálej expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov, 2. fáza Nepodporená 4 / 2020 6 411,00 € 0,00 €
Občianske Združenie Bagar Bratislava Protifašistický odkaz Andreja Bagara Nepodporená 4 / 2020 4 660,00 € 0,00 €
Thalia Teatro Budča Bábky a ich svet Nepodporená 4 / 2020 5 800,00 € 0,00 €
Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves TELESKOP. Vesmír v zbierke Nepodporená 4 / 2020 7 200,00 € 0,00 €
Trenčianske múzeum v Trenčíne Trenčín Tlač Zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne Nepodporená 4 / 2020 4 212,00 € 0,00 €
Podtatranské múzeum v Poprade Poprad Vybavenie objektov remeselníckych dielní ako súčasti expozície Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec s dôrazom na prezentáciu a edukáciu tradičného spôsobu výroby a "živej histórie" - 2. etapa Nepodporená 4 / 2020 6 223,00 € 0,00 €
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach Košice Knihy na dosah Nepodporená 4 / 2020 9 900,00 € 0,00 €
Pôtoň Bátovce Impulz 2020 Nepodporená 4 / 2020 8 520,00 € 0,00 €
Novohradské múzeum a galéria Lučenci Lučenec Z remesla do remesla Nepodporená 4 / 2020 2 025,00 € 0,00 €
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vranov nad Topľou Ekotéka Nepodporená 4 / 2020 2 850,00 € 0,00 €
Vydavateľstvo Európa, s.r.o. Bratislava Edita Steinová Problém vcítenia (pracovný názov) Nepodporená 6 / 2020 3 770,00 € 0,00 €
Slovenská asociácia knižníc Bratislava Nové technológie v informačnom vzdelávaní Nepodporená 4 / 2020 5 250,00 € 0,00 €
Rozpočtová organizácia LUKUS Lučenec MÚZEUM PRE MILENIÁLOV Nepodporená 4 / 2020 13 500,00 € 0,00 €
Vydavateľstvo Európa, s.r.o. Bratislava Simone Weilová Tiaž a milosť Nepodporená 6 / 2020 3 290,00 € 0,00 €
Rozpočtová organizácia LUKUS Lučenec ZO ŽIVOTA LUČENCA Nepodporená 4 / 2020 10 800,00 € 0,00 €
Mgr. Helena Králová, Bratislava Peťkova Zázračná päťka Nepodporená 6 / 2020 2 880,00 € 0,00 €
Mgr. Svetlana Majchráková, Trnava S drakom v erbe (pracovný názov) Nepodporená 6 / 2020 6 078,00 € 0,00 €
Mgr. Eva Rúčková, Liptovský Hrádok Búšenie srdca Nepodporená 6 / 2020 12 156,00 € 0,00 €
Obec Očová Očová Spomienky folkloristu Jána Priechodského a očovské pesničky Nepodporená 6 / 2020 8 800,00 € 0,00 €
Vydavateľstvo Európa, s.r.o. Bratislava Jon Frederickson Spoločné vytváranie zmeny Nepodporená 6 / 2020 6 300,00 € 0,00 €
Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD Jazernica Experimentálna automatická transkripcia rukopisných historických textov (akronym HI-TEXT) Nepodporená 6 / 2020 12 156,00 € 0,00 €
Harmonia Seraphica Bratislava "Veriť, milovať, pracovať" - edukačný koncert k 140. výročiu narodenia M.R.Štefánika Nepodporená 6 / 2020 8 550,00 € 0,00 €
Detský folklórny súbor Hviezdička Hriňová Zhotovenie CD nosiča. Nepodporená 6 / 2020 2 604,00 € 0,00 €
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Spišská Nová Ves UMPRE SN Nepodporená 6 / 2020 2 308,00 € 0,00 €
IKONY Žilina Ikony v premenách vekov Nepodporená 6 / 2020 20 216,00 € 0,00 €
Folklórne združenie Jánošík pri DMS Fiľakovo Fiľakovo Vydanie CD nosiča Rozkazovačky 1999 - 2019 Nepodporená 6 / 2020 4 500,00 € 0,00 €
Mgr. Lenka Pieterová, Bratislava Metafyzika vzťahu prírody, času a umeleckého jazyka: Úvaha o teórii jazyka v ranom diele Waltera Benjamina Nepodporená 6 / 2020 1 440,00 € 0,00 €
Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. Košice Mẫu- kult Bohyne Matky vo Vietname Nepodporená 6 / 2020 6 850,00 € 0,00 €
Mgr. Stanislava Sivčová, PhD. Modrá nad Cirochou Medzi populárnou a umeleckou literatúrou Nepodporená 6 / 2020 5 760,00 € 0,00 €
Mgr. Milan Kališ, PhD. Dubnica nad Váhom Trenčianske Teplice 1933 Nepodporená 6 / 2020 6 078,00 € 0,00 €
Kupodivu, o. z. Bratislava Kupodivu hravá myseľ Nepodporená 6 / 2020 6 000,00 € 0,00 €
Šušľavá mušľa Prešov Vidím, cítim, počujem Nepodporená 6 / 2020 9 588,00 € 0,00 €
Mgr Gabriela Rochallyi, Břeclav Slovenská mytológia pre deti- veršované rozprávky Nepodporená 6 / 2020 2 880,00 € 0,00 €
Obec Zemplínska Teplica Zemplínska Teplica Krátky slovník nárečia slovenského zemplínskoteplického, abo jak še dakedi u Keresture hutorilo - 2. rozšírené vydanie Nepodporená 6 / 2020 2 000,00 € 0,00 €
Mgr Anna Olejárová, Bratislava Zorka a Iskerník medzi hviezdami Nepodporená 6 / 2020 8 104,00 € 0,00 €
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Svidník Moderný kultúrno-osvetový pracovník Nepodporená 6 / 2020 9 700,00 € 0,00 €
Harry Teater, o. z. Banská Bystrica Gašparko ide do školy. Nepodporená 6 / 2020 16 050,00 € 0,00 €
Thalia Teatro Budča Dramatizuj vo veľkom! Nepodporená 6 / 2020 5 000,00 € 0,00 €
doc., PhDr. Andrea Grominová, PhD. Bratislava Umelecký odkaz skupiny "Osamelí bežci" v historicko-kultúrnom kontexte (príprava rukopisu monografie v ruskom a slovenskom jazyku) Nepodporená 6 / 2020 12 156,00 € 0,00 €
Veronetka, s.r.o. Liptovský Mikuláš Vydanie knižných publikácií Nepodporená 6 / 2020 39 400,00 € 0,00 €
Elist s.r.o. Liptovský Mikuláš Peťkova zázračná päťka Nepodporená 6 / 2020 3 850,00 € 0,00 €
Bc. Daniel Mališ, Zvolen Za oponou Nepodporená 6 / 2020 2 880,00 € 0,00 €
OZ RADOSŤ pri meste Pezinok Pezinok 15 rokov RADOSTI Nepodporená 6 / 2020 7 305,00 € 0,00 €
Ing. arch. Marta Straková, Bratislava Glória, myška zo sídliska Nepodporená 6 / 2020 8 104,00 € 0,00 €
Obec Podhorie Podhorie Ľudové piesne z Teplej a Žakýla Nepodporená 6 / 2020 5 300,00 € 0,00 €
Obec Podhorie Podhorie Podhorská svadba - CD Nepodporená 6 / 2020 4 650,00 € 0,00 €

Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk

[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]