Počet projektov: 4224

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Mesto Názov projektu Výzva Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Bublina print s.r.o. Bratislava detský časopis Bublina 2 / 2019 42 300,00 € 35 000,00 €
JUDr.Daniela Pajtinková Bratislava RODINA A ŠKOLA 2 / 2019 29 000,00 € 0,00 €
Kruh súčasného umenia PROFIL Bratislava Profil súčasného výtvarného umenia 2 / 2019 29 000,00 € 29 000,00 €
Forexin ONE s.r.o. Bratislava časopis GO! Slovakia 2 / 2019 64 500,00 € 0,00 €
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Bratislava 2 Čítanie s Rebríkom 2 / 2019 11 910,00 € 5 000,00 €
ORBIS IN, s.r.o. Bratislava Časopis Adamko 2 / 2019 20 000,00 € 5 000,00 €
KPTL Bratislava - Staré mesto Kapitál 2 / 2019 64 740,00 € 50 000,00 €
Kultúrno-literárna akadémia, n.o. Bratislava Literárny týždenník 2 / 2019 65 000,00 € 60 000,00 €
FOTOFO Bratislava Fotonoviny 2 / 2019 9 000,00 € 9 000,00 €
ORBIS IN, s.r.o. Bratislava Časopis Zornička 2 / 2019 20 000,00 € 6 000,00 €
ARTFORUM spol. s r.o. Bratislava Čo čítať v roku 2019? 2 / 2019 14 080,00 € 7 000,00 €
FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania Fintice Vertigo - časopis o poézii a básnikoch 2 / 2019 24 750,00 € 20 000,00 €
VLNA Bratislava Vlna 2 / 2019 41 500,00 € 25 000,00 €
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska Bratislava - Staré mesto ROMBOID – literatúra, kritika, umenie, literárna veda. 2 / 2019 48 980,00 € 30 000,00 €
Slovenská muzikologická asociácia Bratislava Revue Slovenská hudba 2 / 2019 37 520,00 € 30 000,00 €
Art point Prievidza Vydávanie časopisu ARbaleT 2 / 2019 12 660,00 € 0,00 €
BREFIT-e, s. r. o. Bratislava DOTYKY, časopis pre mladú literatúru a umenie 2 / 2019 42 500,00 € 34 000,00 €
DAXE, spol. s r.o. Bratislava Zvonček, časopis pre šikovné deti 2 / 2019 9 965,00 € 0,00 €
Asociácia CORPUS Bratislava SALTO časopis o pohybovom a alternatívnom divadle 2 / 2019 22 256,00 € 16 000,00 €
Verbunk, s.r.o. Bratislava Časopis TANEC 2 / 2019 42 200,00 € 32 000,00 €
Post Bellum SK Bratislava Príbehy 20. storočia (periodický časopis - štvrťročník) 2 / 2019 44 440,00 € 20 000,00 €
NOMANTINELS Bratislava Vydávanie magazínu QYS (Queer youth Slovakia) v roku 2019 2 / 2019 27 700,00 € 7 000,00 €
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry Bratislava Revue svetovej literatúry 2 / 2019 52 800,00 € 52 800,00 €
Spolok architektov Slovenska Bratislava Projekt, slovenská architektonická revue 2 / 2019 60 500,00 € 20 000,00 €
Ing. Želmíra Macháčková Skalica OBZOR 21. storočia - obnovené vydávanie Lichardovho Obzoru po 154 rokoch (založeného v r. 1863) 2 / 2019 45 200,00 € 0,00 €
SLOVAKBLUES, o. z. Skalica Bluesmusic 2 / 2019 6 650,00 € 3 000,00 €
o.z. mixér Bratislava Artalk o slovenskom výtvarnom umení 2019 2 / 2019 15 808,00 € 9 000,00 €
Gregor Agency – G.A. Records, s.r.o. Bratislava New Model Rádio – internetový multimediálny časopis 2 / 2019 26 000,00 € 7 000,00 €
Agentúra EL (Agency EL), s.r.o. Dolný Kubín Artmarketing.sk 2 / 2019 8 680,00 € 0,00 €
OZ POLE Bratislava-Staré Mesto Prestavba a vydávanie kultúrno-spoločenského internetového magazínu Pole 2 / 2019 15 580,00 € 5 000,00 €
ARCHINFO s.r.o. Selce www.archinfo.sk 2 / 2019 40 000,00 € 8 000,00 €
VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politiku Bratislava Kultúrny kyslík 2019 2 / 2019 5 130,00 € 3 500,00 €
Creative Industry Košice, n.o. Košice The Invisible Mag 2 / 2019 19 200,00 € 0,00 €
Opera Slovakia Bratislava Spravodajsko-publicistická a hodnotová reflexia opery, operety, klasickej hudby a baletu v internetovom časopise Opera Slovakia 2 / 2019 30 305,00 € 22 000,00 €
Swine Daily Lietavská Svinná-Babkov Swine Daily - web magazín o hudbe a vizuálnom umení 2 / 2019 16 759,00 € 5 000,00 €
Spoločnosť pre estetiku na Slovensku (SPES) Prešov ESPES (elektronický časopis Spoločnosti pre estetiku na Slovensku) 2 / 2019 7 400,00 € 0,00 €
Občianske združenie Chýrnik - noviny tolerantnosti Nové Zámky Humorikon 2 / 2019 11 700,00 € 0,00 €
Občianske združenie SkJazz Bratislava "Jazzovinky" 2 / 2019 13 500,00 € 6 000,00 €
Kultúrny spolok MLOKi Bratislava Internetový časopis MLOKi (www.mloki.sk) 2 / 2019 10 460,00 € 7 000,00 €
Rozvojový inštitút o.z. Bratislava Welcome To Bratislava 2 / 2019 35 450,00 € 0,00 €
Art-fórum pre literatúru, n.o. Bratislava Všetko čo je medziknihami.sk 2 / 2019 27 584,00 € 3 000,00 €
Jakub Mikoláš Žilina Life in LAG 2 / 2019 39 600,00 € 0,00 €
Slovenské centrum AICT Bratislava Monitoring divadiel 2 / 2019 14 900,00 € 7 000,00 €
Občianske združenie Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás Bratislava - Staré Mesto Aktualizácia a tvorba obsahu internetového časopisu: www.bratislavskerozky.sk 2 / 2019 19 850,00 € 15 000,00 €
Truben studio s.r.o. Bratislava Administrácia webovej stránky ultrafialová.sk 2 / 2019 13 440,00 € 3 000,00 €
Platforma pre literatúru a výskum Bratislava Vydávanie internetového časopisu Platforma pre literatúru a výskum (plav.sk) 2 / 2019 5 700,00 € 3 000,00 €
Nadácia Milana Šimečku Bratislava multikulti.sk 2 / 2019 15 300,00 € 7 000,00 €
Music Press Production s.r.o. Hlohovec MusicPress 2 / 2019 22 000,00 € 6 000,00 €
HistoryWeb.sk Banská Bystrica HistoryWeb.sk 2 / 2019 38 700,00 € 0,00 €
Aparát o.z. Bratislava MAG D A 2 / 2019 10 300,00 € 8 500,00 €

Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie.

[Verzia pokynov: 2019-02-19 10:15:00]