Registračný systém FPU

Vitajte na stránke Registračného systému FPU!

Aplikácia Registračný systém FPU poskytuje:

  • registráciu nových žiadateľov o podporu z FPU
  • vytváranie, registráciu a spravovanie žiadostí o podporu z FPU

Pokyny pre používateľov:

Upozornenie:

  1. Upozorňujeme používateľov, aby pri využívaní tejto aplikácie:
  • používali na navigáciu medzi obrazovkami aplikácie výlučne iba tlačidlá a linky, ktoré poskytuje aplikácia a nepoužívali na tento účel tlačidlá webového prehliadača Späť o jednu stránku a Dopredu o jednu stránku
  • neotvárali aplikáciu vo viacerých kartách webového prehliadača súčasne
  1. Potvrdenia z Daňového úradu, zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, konkurzného súdu a Inšpektorátu práce žiadatelia budú predkladať iba v prípade schválenia podpory pre projekt a to na vyžiadanie kanceláriou FPU.

Poznámka: V texte pokynov používame slová systém a aplikácia ako synonymá.

Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie; ak chcete opraviť údaje v žiadosti alebo v registrácii žiadateľa. Žiadosť o opravu údajov píšte iba z e-mailovej adresy, pod ktorou ste sa zaregistrovali v našom systéme.

[Verzia pokynov: 2016-07-14 14:46:31]